PL || ENG

Geologia i geotechnikaSpecjalizujemy się w usługach z zakresu geologii inżynierskiej oraz geotechniki. Nasza oferta skierowana jest do biur projektowych oraz osób prywatnych, które potrzebują ekspertyzy geologicznej pod przyszłą inwestycję. Aktualnie zatrudniamy dwóch geologów nadzorujących pracę w terenie.

Oferta:

Sporządzanie dokumentacji w zakresie:

 • Projektów robót geologicznych
 • Dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • Dokumentacji hydrogeologicznych
 • Dokumentacji złoża kopaliny
 • Dokumentacji z badań podłoża gruntowego
 • Opinii geotechnicznych
 • Projektów geotechnicznych

Terenowe badania w zakresie:

 • Wierceń mechanicznych oraz ręcznych
 • Sondowań statycznych i dynamicznych
 • Poboru i analizy chemicznej wody
 • Badań płytą dynamiczną oraz statyczną
 • Pomiarów poziomu zwierciadła wody

A także:

 • Określanie parametrów geotechnicznych gruntów
 • Odbiory nasypów, wykopów oraz nawierzchni drogowych
Przejdź do galerii >>