PL || ENG

KruszywaOferta:

Oferujemy sprzedaż materiałów sypkich z zakładów górniczych Łęgowo, Kuków oraz Pawłówka w asortymencie:

  • Pospółka
  • Pospółka gliniasta
  • Piasek 0-2
  • Kruszywo naturalne 2-8
  • Kruszywo naturalne 2-16
  • Kruszywo naturalne 16-31,5
  • Mieszanka z kruszywa łamanego 0-31,5
  • Mieszanka z kruszywa łamanego 40-63
  • Transport materiałów oraz wbudowanie

Przejdź do galerii >>